T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
KIRŞEHİR / MUCUR - Mucur Şeyh Edebali Anadolu Lisesi

Ayın Öğrencisi

2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılının ayın(ARALIK) öğrencisi,EMİNE ZAİMOĞLU(10/A),komisyonca belirlenmiştir.Öğrencimizi tebrik eder,başarılarının devamını dileriz..

 

MUCUR ŞEYH EDEBALİ ANADOLU LİSESİ

AYIN ÖĞRENCİSİ SEÇİMİ KRİTERLERİ

A

OKUL KURALLARINA UYUM

1

Okula zamanında gelir

2

Okulda yapılan törenlere/törenlerde gerekli özeni gösterir

3

Kılık - Kıyafet yönetmeliğine uygun giyinir

4

Daima tertipli ve temizdir

5

Okul eşyalarına zarar vermeyip özenle korur

6

Dersin işlenişini bozan kurallardan kaçınır

7

Okul kurallarına uyar

8

Bütün öğretmenlerine saygılı davranır

9

Zararlı alışkanlığı  yoktur

B

OKUL BAŞARISI

10

Okul başarısını artırmak için çaba sarf eder, gayretlidir

11

Ödevlerini aksatmadan ve zamanında yapar.

12

Derse katılıma özen gösterir

13

Derste işlenecek konu için hazırlıklı gelir

14

Ders araç-gereç ve kitaplarını muntazam getirip kullanır

C

ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ

15

Arkadaşlarına saygılı davranır

16

Arkadaşları ile kaba, aşağılayıcı ve küfürlü konuşmaz

17

Arkadaşları tarafından sevilir

18

Doğru sözlüdür, yalana başvurmaz

D

OKUL ETKİNLİKLERİNE KATILIM

19

Okul etkinliklerinde görev almaya isteklidir

20

İlçe/İl çapında düzenlenen kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır

21

Sportif faaliyetlerde okulumuzu ve sınıfını temsil eder

22

Eğitsel Kulüp çalışmalarına katılır

E

ÇEVRE BİLİNCİ

23

Oturduğu sırayı ve masayı temiz kullanır.

24

Sınıfı ve Okulu temiz tutmaya özen gösterir

25

Okul kaynaklarını israf etmez(Su, Elektrik, Okul-araç gereçleri)

 

 

           UYGULAMA

·         Okulumuzda, öğrenciler her ay başarı ve gösterdikleri olumlu davranışlara göre değerlendirilerek ayın öğrencileri seçilecektir.

·         Her ay her şubeden bir öğrenci sınıf rehber öğretmeni tarafından ayın öğrencisi olarak belirlenir. Bu belirlemeyi yaparken o sınıfın dersine giren öğretmenlerin görüşünü de alır.

·         Sınıf öğretmenin verdiği puanın %50’si Komisyonun verdiği puanın %50’si toplanarak en yüksek puan alan öğrenci ayın öğrencisi seçilir.

·         Bir sınıftan o ay için aday olmayı gerektirecek özelliklere sahip bir öğrenci yoksa o sınıftan aday gösterilmeyebilir.

·         Öğrencilerin disiplin durumları dikkate alınacaktır.

·         Seçimler ayın son haftasında yapılacak ve sonraki ayın ilk haftası ödüllendirme yapılacaktır.

·         Ayın öğrencisi seçilmiş bir öğrencinin başka bir ayda yeniden aday gösterilemez. Yıl sonunda ayın öğrencilerinden birisi yılın öğrencisi seçilir.

·         Ayın öğrencisi okulumuzun web sayfasında yayınlanır ve ödül verilir.

·         Puanlamada her kritere için (en az 0 en fazla 4 puan verilir ) değerlendirme 100 puan üzerinden yapılır.

·         Komisyon 1 Müdür Yardımcısı, Onur Kurulu Başkanı, Disiplin Kurulu Üyesi, Okul Rehber Öğretmeni,1 Ders Öğretmeninden oluşur.

Yayın: 27.12.2013 - Güncelleme: 27.12.2013 12:48 - Görüntülenme: 262